/ 2 نظر / 17 بازدید
سالار فتحی دبیر ادبیات مدرسه توحید

معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟ 1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن 2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز 3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن 4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه بسیار 2- در جزءِ پایانی کدام کلمه ، پسوند « ـَـ ک » وجود دارد ؟ 1) پیامک 2) کودک 3) کوچک 4) زیرک 3- مفهوم کدام بیت ، غلط آمده است ؟ 1) این زندگی حلالِ کسانی که همچون سرو آزاد زیست کرده و آزاد می روند. ( وابسته نبودن به دنیا ؛ وارستگی ) 2) تو را پرواز بس زود است و دشوار ز نوکاران که خواهد کار بسیار ( بی تجربگی و تازه کار بودن ) 3) هجوم فتنه های آسمانی مرا آموخت علم زندگانی ( حمله کردن ) 4) نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند ( هم نشینی با انسان های خوب و بزرگ ) 4- معنی « غرور » در عبارت زیر چیست ؟ « نیما با غرور ادامه می دهد : « قبلاً آن را خودم ترجمه کرده ام .» 1) فریفتگی 2) تکبّر 3) اعتبار 4) ا

رئیس جان سلام از رنگ قالبتون خوشم نیومده ازتون خواهش می کنم عوضش کنید این رنگ مناسب مکان آموزشی نیست به همه همکاران سلام برسون دستتون درد نکنه به خاطر مطالب خوبتون