آغاز سخن

به نام خدا

در دنیای امروزی که بسیاری از دانش آموزان در زمینه اینترنت و بازی های رایانه ای و کار با کامپیوتر در محیطهیا ی مختلف تواناییهای بسیاری دارند بهترین فرصت است مطالب متعدد آموزشی و تربیتی را ازاین طریق در آختیار آنها قراردهیم تاازدیگرانی که معلوم نیست چه نیتی دارند آن را گدایی نکنند

/ 0 نظر / 10 بازدید