# جدول_دروس

جدول دروس و ساعات تدریس هفتگی پایه هفتم

ردیف نام درس ساعت تدریس 1 قرآن 2 2 معارف اسلامی 2 3 زبان و ادبیات فارسی 4 4 عربی 2 5 زبان خارجه 2 6 علوم تجربی 3 7 ریاضی 4 8 تربیت بدنی و سلامت 2 9 مطالعات اجتماعی 3 10 فرهنگ و هنر 2 11 کار و فناوری 2 12 تفکر و سبک زندگی 2 ** جمع 30
/ 1 نظر / 29 بازدید