# یادگیری_فعال

یاددهی - یادگیری فعال

  انواع روشهای یادگیری و یاددهی فعال : بارش فکرس                                فن آوی اطلاعات                    حل مسئله تفکر استقرایی                          تدریس اعضای گروه                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید